5-7 Sept 2016
Shenzhen Convention & Exhibition Center

Conference Organizing Committee

Organizing Committee

General Chairs Xiancheng Yang,   CIOE, China
Ma Jing,   HIT,China
Technical Program Chairs Sun Xiudong, HIT Shenzhen, China
Shum Ping,   NTU,Singapore
Lu Chao, Poly U. Hong Kong, China
Song Qinghai, HIT Shenzhen, China
Yao yong, HIT Shenzhen, China
Sun Yunxu,HIT Shenzhen, China
General Secretary Sun Yunxu,HIT Shenzhen, China
Chair Eric Yang, CIOE, China
Co-Chair Yang Yanfu, Xu Ke,HIT Shenzhen, China
Committee member Zhang Zhaoyu, CUHK, China
Liu Jian, JPT Co. , China
Mo Jinyu, Nexwave Co. , China
Yuan Hai, CAS, China
Zhang Han, Shenzhen Univ. , China
Chen Bin, Shenzhen Univ. , China
Zhu Rui, Vivo light Co., China
Xiao Junjun, ,HIT Shenzhen, China
Tian Jiajun, ,HIT Shenzhen, China
Wang Yiping, , Shenzhen Univ. , China
Junle Qu, Shenzhen Univ. , China
He Yonghong, Tsinghua Univ. China
Lin Danying, Shenzhen Univ. , China
Wei Lei, Nanyang Technological Univ. Singapore